SERVICII  DE SECURITATE 2022 

“ In temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,precum si Legea 101/2016 art.59 alin.1 lit.b),semnarea contractului de achizitie publică de servicii de securitate pentru anul 2022 este 28.04.2022.Contractul se încheie pe o perioadă de 8 luni, începând cu data de 01.05.2022 până la data de 31.12.2022.”

“SERVICII  DE SECURITATE 2022”-ANUNT SICAP ADV1278995

Sari la conținut