ALTE ACTE NORMATIVE

În această secţiune sunt prezentate alte acte normative (cum ar fi ordine ale ministrului), care privesc domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale.
Pentru accesarea textului integral al acestor acte normative consultaţi site-urile specializate
(CAMERA DEPUTAŢILORMINISTERUL JUSTIŢIEIINDACOCORPVS WEBDSCLEX).

DECIZIA nr. 36 din 27 iunie 2023

referitoare la Statutul Personalului silvic


DECIZIA nr. 670 din 19 octombrie 2021

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010


ORDINUL nr. 487 din 31 mai 2021

privind efectuarea operaţiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023


DECIZIA nr. 1 din 26 mai 2014
privind comisionul şi tariful care se percep de către Casa Naţională de Pensii Publice şi de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale din sistemul public de pensii.


ORDINUL nr. 1252 din 24 noiembrie 2011
privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.


ORDINUL nr. 1077 din 3 august 2011
privind aprobarea procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor


DECIZIA nr. 135 din 4 decembrie 2009
pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, aprobate prin Decizia preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale nr. 112/2009


DECIZIA nr. 112 din 1 aprilie 2009
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii


ORDINUL nr. 213 din 8 februarie 2009
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006


ORDINUL nr. 687 din 15 septembrie 2006
Ordinul MMSSF pentru aprobarea Procedurii privind modul de eliberare a actelor doveditoare ale sporului pentru munca prestată în timpul nopţii şi valorificare acestuia în procesul de stabilire şi/sau recalculare a drepturilor de pensie (M.O. nr. 801 din 25 septembrie 2006).


ORDINUL nr. 572 din 24 iulie 2006
Ordinul MMSSF pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale (M.O. nr. 714 din 21 august 2006).


ORDINUL nr. 450 din 6 iunie 2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI (Nr.450 din 6 iunie 2006); MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE (Nr. 825 din 5 iulie 2006)
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 17 august 2006


ORDINUL nr.65 din 16 februarie 2005
al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 407/2004 privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar (M.O. nr. 149 din 18 februarie 2005)


ORDINUL nr.407 din 27 iulie 2004
al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar (M.O. nr. 717 din 9 august 2004)


ORDINUL nr. 674 din 29 mai 2003
Ordin pentru completarea si modificarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor titlului I „Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante” al cartii I din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 551/2003. (M.O. nr. 380 din 2 iunie 2003)


ORDINUL nr. 146 din 6 mai 2003
Ordin privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor titlului I „Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante” al cartii I din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (M.O. nr. 308 din 8 mai 2003)


ORDINUL nr. 551 din 24 aprilie 2003
Ordinul pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor titlului I – „Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante” al cartii I din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (M.O.nr. 304 din 6 mai 2003)


ORDINUL nr. 352 din 7 mai 2001
Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotarârii Guvernului nr.261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite. (M.O.nr. 300/07.06.2001)


ORDINUL nr. 340 din 4 mai 2001
Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare. (M.O. nr. 337/21.05.2002)


DECRET-LEGE nr. 118 din 30 martie 1990 (*republicat*)
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009

Sari la conținut