CUM SE DEPUN CORECT DECLARATIILE RESTANTE SI RECTIFICATIVE?

Angajatorii au obligaţia ca lunar, până la data de 25 a lunii următoare, să depuna la Casa Judeteana de Pensii Hunedoara, “Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat”.

Pentru vizualizarea modelului declaraţiei nominale,accesaţi pagina FORMULARE.
Aceaste declaraţii , indiferent de numărul salariaţilor, se depun atât pe suport de hârtie cât şi pe suport magnetic sau electronic, în formatul prevăzut de normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000.
Pentru descarcarea programului de întocmire a declaraţiilor nominale lunare accesaţi pagina FORMULARE.

ATENŢIE !!! Nedepunerea în termen sau întocmirea acestei declaraţii cu date eronate atrage certificarea eronată a stagiului de cotizare al asiguraţilor care figurează la angajatorul respectiv. Certificarea eronată a stagiului poate duce până la neacordarea prestaţiilor de asigurări sociale solicitate (pensii de diferite categorii şi alte drepturi de asigurări sociale).

Nedepunerea la termen a declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, constituie contravenţie, care se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei.

Sanctiunile sunt pentru declaratiile nedepuse in termen de 6 luni de la data curenta si sunt calculate per declaratie.
 

ATENŢIE !!!
Declaratiile restante sau rectificative se primesc doar la ghiseu, insotite de o cerere in care se arata motivul intarzierii sau al rectificarii. Formatul in care trebuie trimise trebuie sa fie neaparat .dbf (in nici un caz txt sau jpg – adica nu documente scanate ).

Sari la conținut