HOTARÂRI DE GUVERN

În această secţiune sunt prezentate HOTĂRÂRILE DE GUVERN, care privesc domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale.
Pentru accesarea textului integral al acestor acte normative consultaţi site-urile specializate
(
CAMERA DEPUTAŢILORMINISTERUL JUSTIŢIEIINDACOCORPVS WEBDSCLEX).

HOTĂRÂREA nr. 39 din 08 februarie 2018
privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice


HOTĂRÂREA nr. 920 din 20 decembrie 2017
privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum si accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat


HOTĂRÂREA nr. 960 din 15 decembrie 2016
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.650/2006


HOTĂRÂREA nr. 706 din 26 august 2015
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.
(M.O. nr. 670 din 3 septembrie 2015).


HOTĂRÂREA nr. 1280 din 27 decembrie 2011
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite


HOTĂRÂREA nr. 1105 din 2 noiembrie 2011
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor


HOTĂRÂREA nr. 500 din 18 mai 2011
privind registrul general de evidenta a salariatilor


HOTĂRÂREA nr. 83 din 2 februarie 2011
privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de odihnă şi de tratament balnear pentru anul 2011, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice


HOTĂRÂREA nr. 1349 din 23 decembrie 2010
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite.


HOTĂRÂREA nr. 1622 din 10 decembrie 2008
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite


HOTĂRÂREA nr. 287 din 12 martie 2008
privind modificarea şi completarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 127/2002


HOTĂRÂREA nr. 522 din 30 mai 2007
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici.


HOTĂRÂREA nr. 246 din 7 martie 2007
privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite.


HOTĂRÂREA nr. 1650 din 22 noiembrie 2006
Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (M.O. nr. 968 din 4 decembrie 2006).


HOTĂRÂREA nr. 1768 din 22 decembrie 2005
Hotarare privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001


HOTĂRÂREA nr. 1766 din 22 decembrie 2005
Hotarare pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată


HOTĂRÂREA nr. 1469 din 24 noiembrie 2005
Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România


HOTĂRÂREA nr. 1456 din 24 noiembrie 2005
Hotarare privind unele măsuri referitoare la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat


HOTĂRÂREA nr. 1049 din 08 septembrie 2005
Hotarare pentru indexarea indemnizaţiei acordate în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961


HOTĂRÂREA nr. 550 din 15 iunie 2005
Hotarare privind unele măsuri referitoare la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat


HOTĂRÂREA nr. 2403 din 21 decembrie 2004
Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari


HOTĂRÂREA nr. 2346 din 14 decembrie 2004
Hotarare pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară .


HOTĂRÂREA nr. 1346 din 26 august 2004
Hotarare privind majorarea în luna septembrie 2004 a pensiilor din sistemul public, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001


HOTĂRÂREA nr. 1297 din 19 august 2004
Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii şi a unor venituri ale populaţiei începând cu luna septembrie 2004 .


HOTĂRÂREA nr. 808 din 27 mai 2004
Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei începând cu luna iunie 2004 .


HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004
Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional


HOTĂRÂREA nr. 432 din 23 martie 2004
privind dosarul profesional al functionarilor publici


HOTĂRÂREA nr. 263 din 26 februarie 2004
Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei începând cu luna martie 2004


HOTĂRÂREA nr. 13 din 8 ianuarie 2004
Hotarare privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale


HOTĂRÂREA nr. 1006 din 22 august 2003
Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei începând cu luna septembrie 2003


HOTĂRÂREA nr. 614 din 29 mai 2003
Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna iunie 2003


HOTĂRÂREA nr. 504 din 24 aprilie 2003
Hotarare pentru aprobarea Programului de aplicare a Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei


HOTĂRÂREA nr. 218 din 27 februarie 2003
Hotarare de Guvern privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna martie 2003


HOTĂRÂREA nr. 1474 din 12 decembrie 2002
Hotarare privind aplicarea in luna ianuarie 2003 a celei de-a treia etape de recorelare a pensiilor din sistemul public


HOTĂRÂREA nr. 1301 din 20 noiembrie 2002
Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna decembrie 2002.


HOTĂRÂREA nr. 1114 din 10 octombrie 2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.


HOTĂRÂREA nr. 920 din 22 august 2002
Hotarâre privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei, începând cu luna septembrie 2002.


HOTĂRÂREA nr. 642 din 20 iunie 2002
Hotarare privind aplicarea in luna iulie 2002 a celei de-a doua etape de recorelare a pensiilor din sistemul public


HOTĂRÂREA nr. 613 din 13 iunie 2002
pentru prorogarea termenului prevazut la art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite.


HOTĂRÂREA nr. 518 din 23 mai 2002
Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna iunie 2002


HOTĂRÂREA nr. 195 din 28 februarie 2002
Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna martie 2002


HOTĂRÂREA nr. 127 din 14 februarie 2002
privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice


HOTĂRÂREA nr. 1315 din 27 decembrie 2001
Hotarare 2001 privind masuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii.


HOTARÂREA nr. 1337 din 27 decembrie 2001
Hotarâre pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr.261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite.


HOTĂRÂREA NR. 1319 din 27 decembrie 2001
Hotarare de Guvern pentru modificarea si completarea statutului Casei Nationale de Pensii si alte drepturi de asigurari sociale, aprobat prin H.G. nr. 258/2001


HOTĂRÂREA nr. 1169 din 21 noiembrie 2001
Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii si a unor venituri ale populatiei, începând cu luna decembrie 2001.


HOTĂRÂREA nr. 781 din 21 august 2001
Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii si a unor venituri ale populatiei pentru trimestrul III al anului 2001.


HOTĂRÂREA nr. 676 din 19 iulie 2001
Hotarâre pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr.261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite.


HOTĂRÂREA nr. 583 din 21 iunie 2001
Hotarâre privind stabilirea criteriilor de încadrare a activitatilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I si II de expunere la radiatii. Prevederile prezentei hotarâri se aplica începând cu luna iunie 2001. (M.O. nr. 349/29.06.2001)


HOTĂRÂREA nr. 581 din 21 iunie 2001
Hotarâre privind criteriile de încadrare a personalului navigant în aviatia civila în conditii speciale de munca.


HOTĂRÂREA nr. 523 din 31 mai 2001
Hotarâre privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii si a unor venituri ale populatiei pentru trimestrul II al anului 2001.


HOTĂRÂREA nr. 494 din 24 iunie 2001
Hotarâre pentru aprobarea Normelor si criteriilor pe baza carora se acorda bilete de odihna prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.


HOTĂRÂREA NR. 294 din 8 martie 2001
Hotarare de Guvern privind indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, militare, ale agricultorilor si a altor venituri ale populatiei pe trimestrul I al anului 2001


HOTĂRÂREA nr. 261 din 22 februarie 2001
Hotararea Guvernului privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite.


HOTĂRÂREA nr. 258 din 22 februarie 2001
Hotararea Guvernului privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.


Sari la conținut