LEGI

În această secţiune sunt prezentate legile care privesc domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale.

Legea nr. 373 din 22 decembrie 2022

pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice


Legea nr. 351 din 13 decembrie 2022

pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice


LEGEA nr. 258 din 28 iulie 2022

pentru completarea art. 65 din Legea nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice


LEGEA nr. 210 din 16 iulie 2022

privind modificarea Decretului – Lege nr. 118 din 1990


LEGEA nr. 119 din 2 mai 2022

pentru completarea art. 65 din Legea nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice


LEGEA nr. 76 din 8 aprilie 2022

pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice


pentru completarea art. 30 din Legea nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice


pentru completarea art. 109 din Legea nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice


LEGEA nr. 197 din 16 iulie 2021
pentru modificarea și completarea Legii nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice


LEGEA nr. 154 din 4 iunie 2021 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

LEGEA nr. 113 din 28 aprilie 2021
pentru completarea art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice


pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice


pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice


pentru modificare alin. (5) al art. 65 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice


LEGEA nr. 163 din 3 august 2020

pentru modificare art. 65 alin (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice


pentru completarea art. 5 din Decretul-lege nr. 118/1990

pentru modificarea art 56 din Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice


LEGEA nr. 215 din 14 noiembrie 2019
pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice


LEGEA nr. 237 din 10 octombrie 2018
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.105/1999 privind alocarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice


LEGEA nr. 221 din 17 iulie 2018
pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice


LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017
pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice


LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 2017
pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice


LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2017
privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale


LEGEA nr. 160 din 30 iunie 2017
pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice


LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2016
pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice


LEGEA nr. 186 din 20 octombrie 2016
privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii


LEGEA nr. 216 din 21 iuliee 2015
privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al Romaniei


LEGEA nr. 225 din 24 iulie 2015
privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice.
(M.O. nr. 562 din 28 iulie 2015)


LEGEA nr. 215 din 21 iulie 2015
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar.
(M.O. nr. 546 din 22 iulie 2015)


LEGEA nr. 192 din 07 iulie 2015
pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(M.O. nr. 504 din 7 iulie 2015)


LEGEA nr. 155 din 18 iunie 2015
pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (M.O. nr. 444 din 22 iunie 2015)


LEGEA nr. 130 din 03 iunie 2015
pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti
şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice. (M.O. nr. 408 din 10 iunie 2015)


LEGEA nr. 83 din 21 aprilie 2015
pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist
din aviaţia civilă din România. (M.O. nr. 270 din 22 aprilie 2015)


LEGEA nr. 187 din 29 decembrie 2014
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015. (M.O. nr. 961 din 30 decembrie 2014)


LEGEA nr. 125 din 23 septembrie 2014
privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii. (M.O. nr. 700 din 24 septembrie 2014)


LEGEA nr. 380 din 24 decembrie 2013
pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
(M.O. nr. 842 din 30 decembrie 2013)


LEGEA nr. 340 din 10 decembrie 2013
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014. (M.O. nr. 776 din 12 decembrie 2013)


LEGEA nr. 37 din 8 martie 2013
pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (M.O. nr. 131 din 12 martie 2013)


LEGEA nr. 6 din 21 februarie 2013
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. (M.O. nr. 107 din 22 februarie 2013)


LEGEA nr. 294 din 21 decembrie 2011
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012. (M.O. nr. 913 din 22 decembrie 2011)


LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.
(M.O. nr. 9887 din 14 decembrie 2011)


LEGEA nr. 287 din 28 decembrie 2010
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011. (M.O. nr. 880 din 28 decembrie 2010)


LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010
privind sistemul unitar de pensii publice. (M.O. nr. 852 din 20 decembrie 2010)
ANEXE la Legea nr. 263/2010
EXPLICAŢII privind modul de aplicare a prevederilor art.169 din Legea nr. 263/2010


LEGEA nr. 12 din 26 ianuarie 2010
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010. (M.O. nr. 61 din 27 ianuarie 2010)


LEGEA nr. 120 din 27 mai 2008
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2007 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică. (M.O. nr. 413 din 2 iunie 2008)


LEGEA nr. 387 din 31 decembrie 2007
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008. (M.O. nr. 901 din 31 decembrie 2007)


LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2007
pentru modificarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor.
(M.O. nr. 498 din 25 iulie 2007)


LEGEA nr. 223 din 04 iulie 2007
privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România.
(M.O. nr. 481 din 18 iulie 2007)
* art.43-52 şi 54 din Legea nr.223/2007  au fost abrogate prin art.196 al Legii nr.263/2010


LEGEA nr. 487 din 27 decembrie 2006
Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007. (M.O. nr. 1047 din 29 decembrie 2006)


LEGEA nr. 347 din 21 iulie 2006
pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004. (M.O. nr. 650 din 27 iulie 2006)


LEGEA nr. 226 din 07 iunie 2006
privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale (M.O. nr. 509 din 13 iunie 2006).
* act normativ abrogat prin art.196 al Legii nr.263/2010


LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (M.O. nr. 418 din 15 mai 2006).
*art.49-51 din Legea nr.96/2006 au fost abrogate prin art.196 al Legii nr.263/2010


LEGEA nr. 8 din 11 ianuarie 2006
privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică. (M.O. nr. 39 din 17 ianuarie 2006)


LEGEA nr. 380 din 15 decembrie 2005
Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006. (M.O. nr. 1150 din 19 decembrie 2005)


LEGEA nr. 210 din 04 iulie 2005
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. (M.O.nr. 580/05.07.2005)


LEGEA nr. 109 din 03 mai 2005
privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România (M.O. nr. 401 din 12 mai 2005).


LEGEA nr. 596 din 15 decembrie 2004
pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (M.O. nr. 1225 din 20 decembrie 2004).


LEGEA nr. 578 din 14 decembrie 2004
privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor. (M.O.nr. 1223/20.12.2004)


LEGEA nr. 565 din 09 decembrie 2004
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari. (M.O.nr. 1196/14.12.2004)


LEGEA nr. 512 din 22 noiembrie 2004
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005. (M.O.nr. 1128/30.11.2002)


LEGEA nr. 341 din 12 iulie 2004
Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989.
(M.O.nr. 654/20.07.2004)


LEGEA nr. 30 din 05 martie 2004
pentru modificarea art.1 din Legea nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern.
(M.O.nr. 218/12.03.2004)


LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicata*)
privind Codul de conduită a funcţionarilor publici. (M.O.nr. 525/01.08.2007)


LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003
privind Codul fiscal. (M.O.nr. 927/23.12.2003)


LEGEA nr. 519 din 03 decembrie 2003
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004. (M.O.nr. 864/04.12.2003)


LEGEA nr. 428 din 20 octombrie 2003
pentru completarea art. 6 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961. (M.O.nr. 744/23.10.2003)


LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi in mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (M.O. nr. 279 din 21 aprilie 2003).


LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicata*)
Codul muncii. (M.O.nr. 345/18.05.2011)


LEGEA nr. 632 din 27 noiembrie 2002
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003. (M.O.nr. 871/03.12.2002)


LEGEA nr. 346 din 05 iunie 2002 (republicata)
privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (M.O.nr. 772/12.11.2009)


LEGEA nr. 309 din 22 mai 2002
privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961. (M.O.nr. 385/06.06.2002)


LEGEA nr. 744 din 06 decembrie 2001
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002. (M.O.nr. 785/11.12.2001)


LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public. (M.O.nr. 663/23.10.2001)


LEGEA nr. 191 din 18 aprilie 2001
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001. (M.O.nr. 194/18.04.2001)


LEGEA nr. 189 din 2 noiembrie 2000
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare. (M.O. nr.553/08.11.2000)


LEGEA nr. 147 din 26 iulie 2000
privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern. (M.O. nr.354/28.07.2000)


LEGEA nr. 19 din 17 martie 2000
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. (M.O. nr.140/01.04.2000)
* cu modficările şi completările ulterioare
* act normativ abrogat prin art.196 din Legea nr.263/2010


LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*)
privind Statutul funcţionarilor publici. (M.O. nr.365/29.05.2007)

 

Sari la conținut