ORDONANȚE ȘI ORDONANȚE DE URGENȚĂ

În această secțiune sunt prezentate Ordonanțele și Ordonanțele de Urgență ale Guvernului, care privesc domeniul pensiilor și alte drepturi de asigurări sociale;
(CAMERA DEPUTAŢILORMINISTERUL JUSTIŢIEIINDACOCORPVS WEBDSCLEX).

ORDONANTA DE URGENȚĂ nr. 70 din 31 august 2023
pentru modificarea și / sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor


ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 9 iunie 2021
pentru completarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război


ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 01 iulie 2020

pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensi publice


ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 163 din 14 septembrie 2020

pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si pentru adoptarea unor masuri in domeniul asigurarii unor persoane in sistemul public de pensii.


ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 04 februarie 2020.
pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 28 decembrie 2017
privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr, 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 04 august 2017
privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 20 aprilie 2017
pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 09 din 27 ianuarie 2017
privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 03 din 06 ianuarie 2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr, 227/2015 privind Codul fiscal


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 02 din 06 ianuarie 2017
privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016
privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 09 decembrie 2015
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal- bugetare


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014
pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341 /2004


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014
privind modificarea şi completarea unor acte normative.


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 27 decembrie 2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 29 iunie 2011
pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor.


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 6 decembrie 2010
pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 16 iunie 2010
privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004.


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009
privind unele măsuri financiar-bugetare.


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 19 decembrie 2007
pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 10 octombrie 2007
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006.


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 20 noiembrie 2006
cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006.


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 20 noiembrie 2006
pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal.


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 03 noiembrie 2005
privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 3 februarie 2005
privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat.


ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 139 din 29 decembrie 2004
privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004.


ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 23 septembrie 2004
privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari.


ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 24 decembrie 2003 (*republicata)
privind Codul de procedura fiscala.


ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 36 din 21 mai 2003
privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular


ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 29 august 2002
privind colectarea creantelor bugetare


ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 147 din 31 octombrie 2002
pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative.


Sari la conținut