MODUL DE STABILIRE A CONTRIBUTIEI INDIVIDUALE PENTRU PERSOANELE CARE BENEFICIAZA DE TRATAMENT BALNEAR CU SUPORTAREA UNEI CONTRIBUTII

Cuantumul contribuţiei persoanelor, ale căror cereri au fost aprobate în baza prezentelor criterii, se stabileşte după cum urmează:

E.1. în cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuţia individuală este de 50% din cuantumul total net cuvenit al drepturilor de pensie, din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia, (pct. D.2.1.)

E.2. în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 263/2010 al căror castig brut realizat prevăzut de Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurari sociale şi/sau, după caz, cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din preţul biletului de tratament balnear.

în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. V din Legea nr. 263/2010 al căror cuantum al ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, pentru care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale, şi/sau, după caz, cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din preţul biletului de tratament balnear.

Câştigul brut realizat prevăzut de Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurari sociale, cuantumul ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, este cel din luna în care a fost depusă ultima Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asiguraterAceasta este considerată valabilă, în înţelesul prezentelor criterii, dacă a fost depusă şi înregistrată cu cel mult 60 de zile anterioare datei repartiţiei. (pct.D.2.2.)

E.3. în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi V din Legea nr. 263/2010 al căror castig brut realizat prevăzut de Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurari sociale, cuantum al ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, pentru care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale, şi/sau, după caz, cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, este mai mare decât câştigul salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, se achită preţul integral al biletului de tratament balnear.

Câştigul brut realizat prevăzut de Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, cuantumul ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, este cel din luna în care a fost depusă ultima Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asiguratevAceasta este considerată valabilă, în înţelesul prezentelor criterii, dacă a fost depusă şi înregistrată cu cel mult 60 de zile anterioare datei repartiţiei. (pct.D.2.2.)

E.4. în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. III din Legea nr. 263/2010, beneficiari ai indemnizaţiei de şomaj, cuantumul contribuţiei este de 50 % din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilită conform legii. (pct.D.2.2.)

E.5. în cazul persoanelor asigurate pe bază de declaraţie individuală de asigurare în condiţiile art. 6, alin. (1), pct. IV, din Legea nr. 263/2010 şi al persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială conform art. 6, alin. (2) din Legea nr. 263/2010, pentru asiguraţii care au la data la care se efectuează repartiţia, venitul brut lunar asigurat mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuţiei este de 50% din preţul biletului de tratament balnear.

Pentru asiguraţii care au venitul brut lunar asigurat mai mare decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, se achită preţul integrai al biletului de tratament balnear. (pct.D.2.2.)

E.6. în cazul copiilor beneficiari de pensie de urmaş, contribuţia individuală este de 50% din pensia netă cuvenită urmaşului în cauză, din luna anterioară repartiţiei. (pct.D.2.3.)

E.7. în cazul persoanei care însoţeşte copilul minor beneficiar de pensie de urmaş, contributia individuală va fi calculată la fel ca la persoanele prevăzute la punctele D.2.1 sau D.2.2.(pct.D.2.4.)

E.8. în cazul persoanei care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I sau persoana cu handicap grav, contribuţia individuală va fi calculată la fel ca la persoanele prevăzute la punctele D.2.1 sau D.2.2.(pct.D.2.5.)

E.9. în cazul personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, asiguraţi ai sistemului public de pensii, contribuţia individuală este de 50% din preţul biletului de tratament balnear art. 278 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale . (pct.D.2.6.)

E.10. în cazul persoanelor aflate în raport de serviciu sau raport de muncă cu Casa Naţională de Pensii Publice, casa teritorială de pensii, sau Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din salariul de bază brut aferent lunii anterioare celei în care care se efectuează repartiţia, dar nu mai mult de 50% din preţul biletului de tratament balnear. (pct.D.2.7.)

Sari la conținut