CASA  JUDETEANA  DE  PENSII  HUNEDOARA

330168 DEVA, Bd. DECEBAL bl.A1 parter
Judetul HUNEDOARA

 
 

 

PENSIA PENTRU LIMITA DE VARSTA


ART. 52
Pensia pentru limită de vārstă se cuvine persoanelor care īndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vārsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sau īn specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege.

ART. 53
(1) Vārsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vārste se realizează prin creşterea vārstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute īn anexa nr. 5.
(2) Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atāt pentru femei, cāt şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de cotizare, conform eşalonării prevăzute īn anexa nr. 5.
(3) Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atāt pentru femei, cāt şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute īn anexa nr. 5.

ART. 54
(1) Īn cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), vārsta standard de pensionare este de 60 de ani, atāt pentru femei, cāt şi pentru bărbaţi. Atingerea acestei vārste se realizează prin creşterea vārstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute īn anexa nr. 6.
(2) Īn cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), stagiul minim de cotizare īn specialitate este de 20 de ani, atāt pentru femei, cāt şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de cotizare īn specialitate, conform eşalonării prevăzute īn anexa nr. 6.
(3) Īn cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), stagiul complet de cotizare este de 30 de ani, atāt pentru femei, cāt şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute īn anexa nr. 6.

ART. 55
(1) Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vārstă, cu reducerea vārstelor standard de pensionare, după cum urmează:

a) conform tabelului nr. 1, īn situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare īn condiţii deosebite de muncă;

TABELUL Nr. 1

Stagiul de cotizare realizat
in conditii deosebite
(ani impliniti)


Reducerea varstei
standard de pensionare cu:
 

ani

luni


6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
35
 


1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
 


-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-

 

b) conform tabelului nr. 2, īn situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare īn locurile de muncă īncadrate īn alte condiţii de muncă prevăzute la art. 29 alin. (2) şi īn condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1);

TABELUL Nr. 2

Stagiul de cotizare realizat
in conditii speciale
(ani impliniti)


Reducerea varstei
standard de pensionare cu:
 

ani

luni


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 si peste
 


1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
 


-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
 

 

c) cu cāte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare īn străinătate, după data de 23 august 1944, şi/sau de prizonierat, īn situaţia persoanelor cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea īn muncă, īn condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) şi la alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.

(2) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) beneficiază de reducerile prevăzute la alin. (1), dacă au realizat stagiul minim de cotizare īn specialitate prevăzut īn anexa nr. 6.

ART. 56
(1) Fac excepţie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani īn locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) şi f).
(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), reducerea vārstei standard de pensionare este de:

a) 20 de ani, pentru cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a);
b) 15 ani, pentru cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f).

(3) Vārsta standard de pensionare redusă potrivit prevederilor alin. (2) lit. a) nu poate fi mai mică de 45 de ani.
(4) Vārsta standard de pensionare redusă potrivit alin. (2) lit. b) nu poate fi mai mică de 50 de ani, cu excepţia balerinilor şi acrobaţilor pentru care vārsta de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei şi 45 de ani pentru bărbaţi.
(5) Stagiul complet de cotizare pentru persoanele prevăzute la alin. (1) este de 30 de ani.

ART. 57
(1) Fac excepţie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) şi persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani īn zona I de expunere la radiaţii sau de cel puţin 17 ani īn zona a II-a de expunere la radiaţii, īn locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b).
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de pensie pentru limită de vārstă indiferent de vārstă.
(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), stagiul complet de cotizare este de 22 ani şi 6 luni, īn cazul celor care au desfăşurat activitate īn zona I de expunere la radiaţii, respectiv de 25 de ani şi 6 luni, īn cazul celor care au desfăşurat activitate īn zona a II-a de expunere la radiaţii.

ART. 58
Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare īn condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat beneficiază de reducerea vārstelor standard de pensionare prevăzute īn anexa nr. 5, īn funcţie de gradul de handicap, după cum urmează:

a) cu 15 ani, īn situaţia asiguraţilor cu handicap grav, dacă au realizat, īn condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare;
b) cu 10 ani, īn situaţia asiguraţilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, īn condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare;
c) cu 10 ani, īn situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, dacă au realizat, īn condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, stagiul complet de cotizare.

ART. 59
Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vārstă, indiferent de vārstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare.

ART. 60
(1) Reducerile vārstelor standard de pensionare prevăzute la art. 55, precum şi cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.
(2) Vārstele de pensionare reduse īn condiţiile alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 52 de ani pentru bărbaţi, respectiv de 45 de ani pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).

ART. 61
(1) Īn situaţia personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din Romānia, prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) se aplică numai īn condiţiile realizării numărului minim de ore de zbor, salturi sau starturi aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 581/2001 privind criteriile de īncadrare a personalului navigant din aviaţia civilă īn condiţii speciale de muncă.
(2) Activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii sunt cele aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 583/2001 privind stabilirea criteriilor de īncadrare a activităţilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I şi II de expunere la radiaţii.
(3) Activităţile din anexa nr. 2, avizate īn condiţii speciale de muncă, realizate īn unităţile din anexa nr. 3 se consideră īn condiţii speciale de muncă numai dacă acestea se desfăşoară pe durata programului normal de lucru dintr-o lună.

ART. 104
(1) Īn sistemul public de pensii, pensiile se cuvin de la data īndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta lege, īn funcţie de categoria de pensie solicitată.
(2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, emisă īn condiţiile prevăzute de prezenta lege, şi se acordă de la data īnregistrării cererii.