CASA  JUDETEANA  DE  PENSII  HUNEDOARA

330168 DEVA, Bd. DECEBAL bl.A1 parter
Judetul HUNEDOARA

 

HOTARÂRI DE GUVERN

În această secţiune sunt prezentate HOTĂRÂRILE DE GUVERN, care privesc domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale.
Pentru accesarea textului integral al acestor acte normative consultaţi site-urile specializate
(
CAMERA DEPUTAŢILOR, MINISTERUL JUSTIŢIEI, INDACO, CORPVS WEB, DSCLEX).

HOTARARE nr. 39 din 08 februarie 2018
privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

HOTARARE nr. 920 din 20 decembrie 2017
privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum si accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat

HOTARARE nr. 960 din 15 decembrie 2016
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.650/2006

HOTARARE nr. 706 din 26 august 2015
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.
(M.O. nr. 670 din 3 septembrie 2015).

HOTARARE nr. 1280 din 27 decembrie 2011
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite (M.O. nr. 932 din 29 decembrie 2011).

HOTARARE nr. 1105 din 2 noiembrie 2011
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
(M.O. nr. 798 din 10 noiembrie 2011).


HOTARARE nr. 500 din 18 mai 2011
privind registrul general de evidenta a salariatilor (M.O. nr. 372 din 27 mai 2011).

HOTARARE nr. 83 din 2 februarie 2011
privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de odihnă şi de tratament balnear pentru anul 2011, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice (M.O. nr. 101 din 8 februarie 2011).

HOTARARE nr. 1349 din 23 decembrie 2010
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite (M.O. nr. 877 din 28 decembrie 2010).

HOTARARE nr. 1622 din 10 decembrie 2008
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite (M.O. nr. 862 din 20 decembrie 2008).

HOTARARE nr. 287 din 12 martie 2008
privind modificarea şi completarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 127/2002
(M.O. nr. 212 din 19 martie 2008).


HOTARARE nr. 522 din 30 mai 2007
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici.
(M.O. nr. 397 din 13 iunie 2007).


HOTARARE nr. 246 din 7 martie 2007
privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite.
(M.O. nr. 169 din 9 martie 2007).


HOTARARE nr. 1650 din 22 noiembrie 2006
Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (M.O. nr. 968 din 4 decembrie 2006).

HOTARARE nr. 1768 din 22 decembrie 2005
Hotarare privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 (M.O. nr. 1183 din 28 decembrie 2005).

HOTARARE nr. 1766 din 22 decembrie 2005
Hotarare pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (M.O. nr. 1182 din 28 decembrie 2005).

HOTARARE nr. 1469 din 24 noiembrie 2005
Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România
(M.O. nr. 1109 din 8 decembrie 2005).

HOTARARE nr. 1456 din 24 noiembrie 2005
Hotarare privind unele măsuri referitoare la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (M.O. nr. 1075 din 29 noiembrie 2005).

HOTARARE nr. 1049 din 08 septembrie 2005
Hotarare pentru indexarea indemnizaţiei acordate în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
(M.O. nr. 831 din 14 septembrie 2005).

HOTARARE nr. 550 din 15 iunie 2005
Hotarare privind unele măsuri referitoare la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (M.O. nr. 517 din 17 iunie 2005).

HOTARARE nr. 2403 din 21 decembrie 2004
Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari (M.O. nr. 40 din 12 ianuarie 2005).

HOTARARE nr. 2346 din 14 decembrie 2004
Hotarare pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară (M.O. nr. 1 din 03 ianuarie 2005).

HOTARARE nr. 1346 din 26 august 2004
Hotarare privind majorarea în luna septembrie 2004 a pensiilor din sistemul public, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001 (M.O. nr. 807 din 1 septembrie 2004).

HOTARARE nr. 1297 din 19 august 2004
Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii şi a unor venituri ale populaţiei începând cu luna septembrie 2004 (M.O. nr. 792 din 27 august 2004).

HOTARARE nr. 808 din 27 mai 2004
Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei începând cu luna iunie 2004 (M.O. nr. 480 din 28 mai 2004).

HOTARARE nr. 538 din 7 aprilie 2004
Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional (M.O. nr. 368 din 27 aprilie 2004).

HOTARARE nr. 432 din 23 martie 2004
privind dosarul profesional al functionarilor publici (M.O. nr. 341 din 19 aprilie 2004).

HOTARARE nr. 263 din 26 februarie 2004
Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei începând cu luna martie 2004 (M.O. nr. 231 din 16 martie 2004).

HOTARARE nr. 13 din 8 ianuarie 2004
Hotarare privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale
(M.O. nr. 56 din 23 ianuarie 2004).

HOTARARE nr. 1006 din 22 august 2003
Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei începând cu luna septembrie 2003 (M.O. nr. 618 din 30 august 2003).

HOTARARE nr. 614 din 29 mai 2003
Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna iunie 2003 (M.O. nr. 392 din 6 iunie 2003).

HOTARARE nr. 504 din 24 aprilie 2003
Hotarare pentru aprobarea Programului de aplicare a Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (M.O. nr. 301 din 6 mai 2003).

HOTARARE nr. 218 din 27 februarie 2003
Hotarare de Guvern privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna martie 2003 (M.O. nr. 144 din 5 martie 2003).

HOTARARE nr. 1474 din 12 decembrie 2002
Hotarare privind aplicarea in luna ianuarie 2003 a celei de-a treia etape de recorelare a pensiilor din sistemul public (M.O.nr. 943 din 23 decembrie 2002).

HOTARARE nr. 1301 din 20 noiembrie 2002
Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna decembrie 2002. (M.O. nr. 864 din 29 noiembrie 2002).

HOTARARE nr. 1114 din 10 octombrie 2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961. (M.O. nr. 763 din 18 octombrie 2002).

HOTARAREA nr. 920 din 22 august 2002
Hotarâre privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei, începând cu luna septembrie 2002. (M.O. nr. 647 din 31 august 2002)

HOTARAREA nr. 642 din 20 iunie 2002
Hotarare privind aplicarea in luna iulie 2002 a celei de-a doua etape de recorelare a pensiilor din sistemul public (M.O. nr. 463 din 28 iunie 2002)

HOTARAREA nr. 613 din 13 iunie 2002
pentru prorogarea termenului prevazut la art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite.
(M.O. nr. 444 din 25 iunie 2002)

HOTARAREA nr. 518 din 23 mai 2002
Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna iunie 2002 (M.O. nr. 367 din 31 mai 2002)

HOTARAREA nr. 195 din 28 februarie 2002
Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna martie 2002 (M.O. nr. 171 din 11 martie 2002)

HOTARAREA nr. 127 din 14 februarie 2002
privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice (M.O. nr. 139 din 22 februarie 2002)

HOTARAREA nr. 1315 din 27 decembrie 2001
Hotarare 2001 privind masuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii. (M.O. nr. 11 din 10 ianuarie 2002)

HOTARÂREA nr. 1337 din 27 decembrie 2001
Hotarâre pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr.261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite. (M.O.nr. 36/21.01.2002)

HOTARAREA NR. 1319 din 27 decembrie 2001
Hotarare de Guvern pentru modificarea si completarea statutului Casei Nationale de Pensii si alte drepturi de asigurari sociale, aprobat prin H.G. nr. 258/2001 (M.O. nr. 11 din 10 ianuarie 2002)

HOTARAREA nr. 1169 din 21 noiembrie 2001
Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii si a unor venituri ale populatiei, începând cu luna decembrie 2001. (M.O.nr. 759/28.11.2001)

HOTARAREA nr. 781 din 21 august 2001
Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii si a unor venituri ale populatiei pentru trimestrul III al anului 2001. (M.O.nr. 502/27.08.2001)

HOTARAREA nr. 676 din 19 iulie 2001
Hotarâre pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr.261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite. (M.O.nr. 424/30.07.2001)

HOTARAREA nr. 583 din 21 iunie 2001
Hotarâre privind stabilirea criteriilor de încadrare a activitatilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I si II de expunere la radiatii. Prevederile prezentei hotarâri se aplica începând cu luna iunie 2001. (M.O. nr. 349/29.06.2001)

HOTARÂREA nr. 581 din 21 iunie 2001
Hotarâre privind criteriile de încadrare a personalului navigant în aviatia civila în conditii speciale de munca.

HOTARAREA nr. 523 din 31 mai 2001
Hotarâre privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii si a unor venituri ale populatiei pentru trimestrul II al anului 2001. (M.O. nr. 304/08.06.2001)

HOTARAREA nr. 494 din 24 iunie 2001
Hotarâre pentru aprobarea Normelor si criteriilor pe baza carora se acorda bilete de odihna prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. (M.O. nr. 290/01.06.2001)

HOTARAREA NR. 294 din 8 martie 2001
Hotarare de Guvern privind indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, militare, ale agricultorilor si a altor venituri ale populatiei pe trimestrul I al anului 2001 (M.O. nr. 124 din 13 martie 2001).

HOTARAREA nr. 261 din 22 februarie 2001
Hotararea Guvernului privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite. (M.O. nr.114/06.03.2001)

HOTARAREA nr. 258 din 22 februarie 2001
Hotararea Guvernului privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale. (M.O. nr.110/05.03.2001

* abrogată de HG nr.246/2007