CASA  JUDETEANA  DE  PENSII  HUNEDOARA

330168 DEVA, Bd. DECEBAL bl.A1 parter
Judetul HUNEDOARA

 

FORMULARE
 
PENSII
Descriere  Cerere pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta Anexa 6
Descriere  Cerere pentru acordarea pensiei anticipate Anexa 6
Descriere  Cerere pentru acordarea pensiei anticipate partiala Anexa 6
Descriere  Cerere pentru acordarea pensiei de invaliditate Anexa 7
Descriere  Cerere pentru acordarea pensiei de urmas Anexa 8

Descriere  Cerere pentru plata sumelor r─âmase neîncasate de catre
     pensionarul decedat

Anexa 9
Descriere  Cerere pentru expertizarea medicala a capacitatii de munca Anexa 10
Descriere  Cerere pentru plata ajutorului de deces Anexa 11
Descriere  Adeverinta de incadrare in grupa I de munca Anexa 12
Descriere  Adeverinta de incadrare in grupa I de munca Anexa 13
Descriere  Adeverinta de incadrare in grupa de munca Anexa 14
Descriere  Adeverinta de sporuri pentru munca prestata in timpul noptii Anexa 16
Descriere  Cerere pentru transferul dosarului in alt judet [cerere]
Descriere  Declaratie privind cheltuielile ocazionate de inmormantare [declaratie]

Descriere  Cerere privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale,
     altele decat pensiile

Anexa 39
Descriere  Cerere pentru recalcularea drepturilor [cerere]
Descriere  Cerere pentru aprobarea biletului de tratament balnear [cerere]
Descriere  Cerere pt. acordarea ajutorului lunar in temeiul L. 578/2004 [cerere]

Descriere  Declaratie anexa la Cererea pentru acordarea ajutorului
     lunar in temeiul L. 578/2004

[declaratie]
Descriere  Cerere pentru plata drepturilor prin casierie [cerere]
PENSII COMUNITARE

Descriere Declaratie de transfer in strainatate a drepturilor cuvenite
    in cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari
    sociale din Romania

Anexa 1
Descriere Certificat de viata RO-EN CNPAS Anexa 2
Descriere Certificat de viata RO-FR CNPAS Anexa 2

Descriere Cerificat de viata RO-DE CNPAS

Anexa 2
CONTRIBUTII
Descriere Anexa 1.1 - (pentru raportari apr. 2001 - dec. 2010) Anexa 1.1
Descriere Anexa 1.2 - (pentru raportari apr. 2001 - dec. 2010) Anexa 1.2
Descriere Anexa 1.3 - (pentru raportari apr. 2001 - dec. 2010) Anexa 1.3

Descriere Anexa 1.4 - (pentru raportari apr. 2001 - dec. 2010)

Anexa 1.4
Descriere Anexa 1.4.1 (explicativa a Anexei 1.3) Anexa 1.4.1
Descriere Declaratie de asigurare conform OUG 58/2010 Anexa 2 la HG791/2010
Descriere Contract de asigurare sociala [formular]
Descriere Declaratie individuala de asigurare [formular]
Descriere Comunicare de modificare a Declaratiei individuale de asig. [formular]
Descriere Act aditional la Contractul de asigurare sociala [formular]
Descriere Solicitare de incetare a Declaratiei individuale de asigurare [formular]