CASA  JUDETEANA  DE  PENSII  HUNEDOARA

330168 DEVA, Bd. DECEBAL bl.A1 parter
Judetul HUNEDOARA

 

ALTE ACTE NORMATIVE

În această secţiune sunt prezentate alte acte normative (cum ar fi ordine ale ministrului), care privesc domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale.
Pentru accesarea textului integral al acestor acte normative consultaţi site-urile specializate
(CAMERA DEPUTAŢILOR, MINISTERUL JUSTIŢIEI, INDACO, CORPVS WEB, DSCLEX).

DECIZIA nr. 1 din 26 mai 2014
privind comisionul şi tariful care se percep de către Casa Naţională de Pensii Publice şi de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale din sistemul public de pensii.
EMITENT: CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 2 iunie 2014

ORDIN nr. 1252 din 24 noiembrie 2011
privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
EMITENT: CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 5 decembrie 2011

ORDIN nr. 1077 din 3 august 2011
privind aprobarea procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor
EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 10 august 2011

DECIZIE nr. 135 din 4 decembrie 2009
pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, aprobate prin Decizia preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale nr. 112/2009
EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 24 decembrie 2009

DECIZIE nr. 112 din 1 aprilie 2009
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii
EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 27 mai 2009

ORDIN nr. 213 din 8 februarie 2009
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE (Nr. 213 din 18 februarie 2009); MINISTERUL SĂNĂTĂŢII (Nr. 363 din 23 martie 2009)
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009.

ORDIN nr. 687 din 15 septembrie 2006
Ordinul MMSSF pentru aprobarea Procedurii privind modul de eliberare a actelor doveditoare ale sporului pentru munca prestată în timpul nopţii şi valorificare acestuia în procesul de stabilire şi/sau recalculare a drepturilor de pensie (M.O. nr. 801 din 25 septembrie 2006).

ORDIN nr. 572 din 24 iulie 2006
Ordinul MMSSF pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale (M.O. nr. 714 din 21 august 2006).

ORDIN nr. 450 din 6 iunie 2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI (Nr.450 din 6 iunie 2006); MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE (Nr. 825 din 5 iulie 2006)
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 17 august 2006

ORDIN nr.65 din 16 februarie 2005
al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 407/2004 privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar (M.O. nr. 149 din 18 februarie 2005)

ORDIN nr.407 din 27 iulie 2004
al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar (M.O. nr. 717 din 9 august 2004)

ORDIN nr. 674 din 29 mai 2003
Ordin pentru completarea si modificarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante" al cartii I din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 551/2003. (M.O. nr. 380 din 2 iunie 2003)

ORDIN nr. 146 din 6 mai 2003
Ordin privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante" al cartii I din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (M.O. nr. 308 din 8 mai 2003)

ORDINUL nr. 551 din 24 aprilie 2003
Ordinul pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor titlului I - "Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante" al cartii I din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (M.O.nr. 304 din 6 mai 2003)

ORDINUL nr. 352 din 7 mai 2001
Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotarârii Guvernului nr.261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite. (M.O.nr. 300/07.06.2001)

ORDINUL nr. 340 din 4 mai 2001
Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare. (M.O. nr. 337/21.05.2002)

DECRET-LEGE nr. 118 din 30 martie 1990 (*republicat*)
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009