CASA  JUDETEANA  DE  PENSII  HUNEDOARA

330168 DEVA, Bd. DECEBAL bl.A1 parter
Judetul HUNEDOARA

 

ACHIZITII PUBLICE
 
Achizitii publice 2019
In atentia operatorilor economici interesati in depunerea de oferte pentru servicii de supraveghere,paza umana si protectie a bunurilor
- ANUNT SERVICII DE PAZA II Descarca
- CAIET SARCINI SERVICII DE PAZA II Descarca
- Proces verbal evaluare a ofertelor Descarca
In atentia operatorilor economici participanti la achizitia directa a diferitelor servicii
- Proces verbal de evaluare oferte Nr.17122 din 15.04.2019 Descarca
ACHIZITII PUBLICE SERVICII DE INCHIRIERE IMPRIMANTE
- ANUNT SERVICII DE INCHIRIERE IMPRIMANTE Descarca
- CAIET DE SARCINI SERVICII INCHIRIERE IMPRIMANTE Descarca
- CLARIFICARI NR.16403 din 10.04.2019 SERVICII DE INCHIRIERE IMPRIMANTE Descarca
ACHIZITII SERVICII MEDICALE MEDICINA MUNCII
- ANUNT SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII Descarca
- CAIET DE SARCINI SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII Descarca
- CLARIFICARI NR.16455 din10.04.2019 SERV MEDICALE DE MEDICINA MUNCII Descarca
ACHIZITII SERVICII SSM+SU
- ANUNT SERVICII SSM+SU Descarca
- CAIET DE SARCINI SSM+SU Descarca
ACHIZITII SERVICII DE INTRETINERE ECHIPAMENTE INFORMATICE
- ANUNT SERVICII DE INTRETINERE ECHIPAMENTE INFORMATICE Descarca
- CAIET DE SARCINI INTRETINERE ECHIPAMENTE INFORMATICE Descarca
ACHIZITII SERVICII DE MONITORIZARE SI INTERVENTIE A SISTEMELOR DE ALARMA
- ANUNT SERVICII SI MONITORIZARE SISTEM ALARMA Descarca
- CAIET DE SARCINI MONITORIZARE SI INTERVENTIE SISTEM ALARMA Descarca
ACHIZITII SERVICII DE INTRETINERE SI GAZDUIRE SITE
- ANUNT ACHIZITII SERVICII DE INTRETINERE SI GAZDUIRE SITE Descarca
- CAIET DE SARCINI SERVICII DE INTRETINERE,GAZDUIRE SITE Descarca
ACHIZITII SERVICII DE TRANSPORT VALORI
- ANUNT SERVICII TRANSPORT VALORI MONETARE Descarca
- CAIET DE SARCINI ACHIZITII SERVICII DE TRANSPORT VALORI Descarca
ACHIZITII PUBLICE SERVICII DE CURATENIE SI IGIENIZARE
- ANUNT SERVICII DE CURATENIE SI IGIENIZARE Descarca
- CAIET DE SARCINI SERVICII DE CURATENIE SI IGIENIZARE Descarca
ACHIZITII PUBLICE SERVICII DE TRADUCERI AUTORIZATE
- ANUNT SERVICII DE TRADUCERI AUTORIZATE Descarca
- CAIET DE SARCINI SERVICII DE TRADUCERI AUTORIZATE Descarca
ACHIZITII PUBLICE SERVICII DE SUPRAVEGHERE SI PAZA UMANA
- ANUNT SERVICII DE SUPRAVEGHERE SI PAZA UMANA Descarca
- CAIET DE SARCINI SERVICII DE SUPRAVEGHERE SI PAZA UMANA Descarca
- CLARIFICARI NR.16404 din 10.04.2019 SERVICII DE SUPRAVEGHERE,PAZA UMANA SI PROTECTIA BUNURILOR Descarca
Achizitii publice 2018
ACHIZITII PUBLICE SERVICII DE CURATENIE SI IGIENIZARE
- ANUNT SERVICII DE CURATENIE SI IGIENIZARE Descarca
- CAIET DE SARCINI SERVICII DE CURATENIE SI IGIENIZARE Descarca
- MODELE FORMULARE Descarca
ACHIZITII PUBLICE SERVICII DE TRADUCERI AUTORIZATE
- ANUNT SERVICII DE TRADUCERI AUTORIZATE Descarca
- CAIET DE SARCINI SERVICII DE TRADUCERI AUTORIZATE Descarca
- MODELE FORMULARE Descarca
ACHIZITII PUBLICE SERVICII DE SUPRAVEGHERE SI PAZA UMANA
- ANUNT SERVICII DE SUPRAVEGHERE SI PAZA UMANA Descarca
- CAIET DE SARCINI SERVICII DE SUPRAVEGHERE SI PAZA UMANA Descarca
- MODELE FORMULARE Descarca
ACHIZITII SERVICII DE TRANSPORT VALORI
- ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE TRANSPORT VALORI Descarca
- CAIET DE SARCINI SERVICII DE TRANSPORT VALORI Descarca
- MODELE FORMULARE Descarca
ACHIZITII SERVICII DE MONITORIZARE SI INTERVENTIE A SISTEMELOR DE ALARMA
- ANUNT MONITORIZARE SI INTERVENTIE SISTEME ALARMA Descarca
- CAIET DE SARCINI SERVICII DE SUPRAVEGHERE SI PAZA UMANA Descarca
- MODELE FORMULARE Descarca
ACHIZITII SERVICII DE INTRETINERE ECHIPAMENTE INFORMATICE
- ANUNT SERVICII DE INTRETINERE ECHIPAMENTE INFORMATICE Descarca
- CAIET DE SARCINI SERVICII DE INTRETINERE ECHIPAMENTE INFORMATICE Descarca
- MODELE FORMULARE Descarca
Achizitii publice 2017
ACHIZITIE SERVICII DE SUPRAVEGHERE SI PAZA
- ANUNT ACHIZITIE servicii de supraveghere si paza umana si protectie a bunurilor Descarca
- CAIET DE SARCINI pentru achizitia serviciului de paza si interventie cu societati specializate de paza si protectie Descarca
- ERATA 1 Servicii de supraveghere si paza umana si protectie a bunurilor Descarca
- Proces verbal de evaluare a ofertelor Descarca
ACHIZITIE SERVICII DE MONITORIZARE SI INTERVENTIE
- ANUNT ACHIZITIE servicii de monitorizare/interventie a sistemelor de alarma Descarca
- CAIET DE SARCINI pentru achizitia de servicii de monitorizare, interventie si mentenanta a sistemelor de alarma Descarca
- ERATA 1 Servicii de monitorizare,interventie si mentenanta a sistemelor de alarma Descarca
- Proces verbal de evaluare a ofertelor Descarca
ACHIZITIE SERVICII DE TRANSPORT VALORI
- ANUNT ACHIZITIE servicii de transport valori Descarca

- CAIET DE SARCINI pentru incheierea unui contract de prestari servicii transport valori

Descarca
- ERATA 1 Servicii de transport valori monetare Descarca
- Proces verbal de evaluare a ofertelor Descarca
ACHIZITIE SERVICII SSM SI SU
- ANUNT ACHIZITIE servicii in vederea asigurarii activitatii de securitate si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor si protectie civila Descarca
- CAIET DE SARCINI privind incheierea unui contract de servicii in vederea asigurarii activitatii de securitate si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor si protectie civila Descarca
- Proces verbal de evaluare a ofertelor Descarca
ACHIZITIE SERVICII DE MEDICINA MUNCII
- ANUNT ACHIZITIE servicii de medicina muncii Descarca
- CAIET DE SARCINI privind incheierea unui contract de servicii de medicina muncii Descarca
- Proces verbal de evaluare a ofertelor Descarca
ACHIZITIE SERVICII DE TRADUCERI AUTORIZATE
- ANUNT ACHIZITIE servicii de traduceri autorizate Descarca
- CAIET DE SARCINI privind incheierea unui contract de servicii de traducere autorizata Descarca
- ERATA 1 Servicii de traduceri autorizate Descarca
- Proces verbal de evaluare a ofertelor Descarca
ACHIZITIE SERVICII DE INTRETINERE ECHIPAMENTE INFORMATICE
- ANUNT ACHIZITIE servicii de intretinere echipamente informatice Descarca
- CAIET DE SARCINI privind incheierea unui contract de servicii intretinere echipamente informatice Descarca
ACHIZITIE SERVICII DE INTRETINERE SI GAZDUIRE SITE

- ANUNT ACHIZITIE servicii de intretinere si gazduire site

Descarca
- CAIET DE SARCINI privind incheierea unui contract de servicii intretinere si gazduire site Descarca
- ERATA 1 Servicii de intretinere si gazduire site Descarca
- Proces verbal de evaluare a ofertelor Descarca
ACHIZITIE SERVICII DE CURATENIE
- ANUNT ACHIZITIE servicii de curatenie Descarca
- CAIET DE SARCINI privind incheierea unui contract de servicii de curatenie si igienizare Descarca
- ERATA 1 Servicii de curatenie si igienizare Descarca
- Proces verbal de evaluare a ofertelor Descarca
MODELE FORMULARE Descarca
PRECIZARI PRIVIND CONDITIILE DE PARTICIPARE Descarca
PROCESE VERBALE DE DESCHIDERE A OFERTELOR AFERENTE ACHIZITIEI DIRECTE 2017
- Proces verbal de evaluarea ofertelor Servicii de supraveghere si paza Descarca
- Proces verbal de evaluarea ofertelor Servicii de monitorizare, interventie si
   mentenanta sisteme alarma
Descarca
- Proces verbal de evaluarea ofertelor Servicii de transport valori Descarca
- Proces verbal de evaluarea ofertelor Servicii SSM si SU Descarca
- Proces verbal de evaluarea ofertelor Servicii de medicina MUNCII Descarca
- Proces verbal de evaluarea ofertelor Servicii de traducere specializata Descarca
- Proces verbal de deschiderea ofertelor Servicii de intretinere si gazduire site Descarca
- Proces verbal evaluare oferte Servicii de curatenie si igienizare Descarca